Çanakkale Zaferi’nden 35 Fotoğraf

Muhteşem bir azim ve mücadele ile kazandığımız Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutladığımız bugün, sizler için Çanakkale Savaşı’ndan belki de hiç görmediğiniz 35 fotoğraf seçtik. Genel Kurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde geçtiğimiz yıl ilk kez yayınlanan bu fotoğraflarla tarihi ve duygusal bir gezintiye hazır olun!

1- Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal

canakkale-muharebeleri-kesitler-1

Bu öyle alelâde bir taarruz değil, herkesin başarılı olmak veya ölmek azmiyle harekete hazır olduğu taarruzdur. Hattâ ben komutanlara şifahen verdiğim emirlerde şunu ilâve etmişimdir: – “Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir.”

2- Gönüllü Bombacı

canakkale-muharebeleri-kesitler-2

“Henüz 13 yaşında bir küçük delikanlı… Fotoğrafın üzerinde bir not… “Gönüllü Bombacı” Başka bir bilgi düşülmemiş… Duruşuyla, kararlığıyla, gözlerinden okunan özgüveniyle “Gönüllü Bombacı”… Ne yapmıştı da ona bu sıfatı layık görmüşlerdi?”

3- Kahraman Mehmet Çavuş

canakkale-muharebeleri-kesitler-3

“Sağ kolumu kaybettim. Zararı yok. Sol kolum var. Onunla da pekâlâ iş görebilirim. Beni üzen ve yeniden birliğime katılarak, düşmanla çarpışmama engel olan şey, yaramın henüz kapanmamış olmasıdır. Hastahaneden çıkıp, harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz. Affediniz komutanım.” –Mehmet Çavuş’un hastaneden yazdığı mektuptan-

4- Siperlerde Düşman Gözetleyen Mehmetçikler

canakkale-muharebeleri-kesitler-4

“Çanakkale Muharebeleri, bir hayat müdafaasıdır. Çanakkale Muharebelerinin sonunda ya kanlı bir ölüm yahut şanlı bir yaşamak vardır. Yaşamak, ancak bu muharebeleri kazanmakla mümkün olacaktı. Türkler, Çanakkale’yi yaşamak için müdafaa ettiler.”

5- Çanakkale civarında eğlence yapan birlik

canakkale-muharebeleri-kesitler-5

“Sizin gibi şehitleri olan bir milletin evlâdıyız. İnanınız, tâ içimizden duyarak size söylüyoruz. Sizin muzaffer şehitliklerinizi, esir bir vatanın toprakları kuşatmayacaktır.”

6- Çanakkale’de Bowet zırhlısını batıran top ve eratı

canakkale-muharebeleri-kesitler-6

“O gün sahil bataryalarımızda bulunan askerler, subaylar ve komutanlar cidden takdir edilecek bir fedakârlıkla, yani cesaretin sabrın sonuna kadar toplarını kullanmışlar, vazifelerini ifa etmişlerdir. Düşünün ki birçok çökmeler, infilâklar, yangınlar, kayıplar arasında, daimi ateş karşısında, tahrip edici ateşler altında, bunlar hiç titremeden vazifelerini yapmışlardır.” –Mustafa Kemal ATATÜRK-

7- Arıburnun’da Ele Geçirilen Düşman Siperlerindeki Ganimet Yığını

canakkale-muharebeleri-kesitler-7

Kahraman, sabırlı askerlerimiz bütün bu yangınlara bomba infilaklarına göğüs geriyorlar, imrenilecek bir azimle yerlerini koruyorlar ve düşmana karşılık veriyorlardı.

8- Çanakkale’de Bir Subay Grubu

canakkale-muharebeleri-kesitler-8

Birçok milletlerin askerlerini bir araya getiriniz. Hangilerinin Türk olduklarını size hemen söyleyeyim. Renkleriyle, elbiseleriyle değil, hareketleri ve tavırlarıyla belli olurlar.

9- Çanakkale’de siperlerde düşman bekleyen askerlerimiz

canakkale-muharebeleri-kesitler-10

Aziz Şehitlerimiz,
Ruhlarımızı, hatıralarınızın güzelliği, ulviliği içinde yıkadık, yükselttik. Biz de sizi işittik ve yemin ediyoruz. Sizden aldıklarımızı, memlekete karşı son vazifelerimizi yaparak ödeyeceğiz… Size minnettarız, size borçluyuz.

10- Çanakkale’de 18’lik bir top

canakkale-muharebeleri-kesitler-11

11- Çanakkale’de atlarına su veren süvariler

canakkale-muharebeleri-kesitler-12

12- Çanakkale Seddülbahir’de düşman çıkarma iskelesi

canakkale-muharebeleri-kesitler-13

Düşman, Türk’ün ezici, yıpratıcı, yok edici ateş ve darbeleri altında hayallerini denize gömerek, yenilmiş, yıpranmış, gururu kırılmış bir çöküntü içinde savaş alanından çekilmiştir.

13- Zapt Edilen Bir Sırt ve Kahraman Erler

canakkale-muharebeleri-kesitler-14

14- Yaralıların Taşınmaları

canakkale-muharebeleri-kesitler-15

15- Yaralıların Sirkeci’de Vapurdan İndirilmeli

canakkale-muharebeleri-kesitler-16

16- Yaralı Türk Askerine Yemek Yediren Hemşire

canakkale-muharebeleri-kesitler-17

17- Türk Bahriyelileri

 

18- Türk Askerinin Taarruz Anı

canakkale-muharebeleri-kesitler-19

19- Şirket-i Hayriye Vapuru ile Düşman Denizaltılarının Tehdidi Altında Marmara’daki Tehlikeli Yolculuğu Sonunda Yaralıların İstanbul’a Getirilişi

canakkale-muharebeleri-kesitler-20

20- Seddülbahir’de Tekeburnu Düşman Çıkarma İskelesi

canakkale-muharebeleri-kesitler-21

21- Seddülbahir’de Düşmandan Alınan 24 cm.lik Bir Top

canakkale-muharebeleri-kesitler-23

22- Nusret Mayın Gemisi

canakkale-muharebeleri-kesitler-24

23- Müstahkem Mevkiinin İstihkamı ve Tabyası

canakkale-muharebeleri-kesitler-25

24- İhtiyat Mevkiinde Bir Sırt Gerisinde Erat Çadırları

canakkale-muharebeleri-kesitler-27

25- Gizlenmiş Bir Posta Dağıtım Çadırı

canakkale-muharebeleri-kesitler-28

26- Gelibolu Harp Sahasında Top Başında

canakkale-muharebeleri-kesitler-29

27- Çanakkale’de Torpil Topu

canakkale-muharebeleri-kesitler-30

28- Çanakkale’de Tayyareye Ateş Eden İki Topumuz

canakkale-muharebeleri-kesitler-31

29- Çanakkale Civarında Tahrip Edilen Binalar

canakkale-muharebeleri-kesitler-32

30- Çanakkale Cenub Grubu Sağ Cenah Siperlerinde Mehmetler

canakkale-muharebeleri-kesitler-33

31- Bombalanan Çanakkale Şehrinden Bir Görünüm

canakkale-muharebeleri-kesitler-34

32- Askerlere Yemek Dağıtımı

canakkale-muharebeleri-kesitler-35

33- Arıburnu Muharebelerindeki Kahramanlıklarından Dolayı 27’nci Piyade Alayı Sancağına Altın ve Gümüş İmtiyaz Muharebe Madalyalarının Takılması Merasimi

canakkale-muharebeleri-kesitler-36

34- Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal Bey’in İstanbul’dan Gelen Misafirlerle Görüşmesi

canakkale-muharebeleri-kesitler-37

35- Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal Bey İstanbul’dan Gelen Bir Yazarlar Heyetine Muharebe Sahasını Anlatırken

canakkale-muharebeleri-kesitler-38

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın