Meme küçültme estetiği neden yapılır?

meme küçültme1Normalden büyük olan memeler kişiye psikolojik bir takım rahatsızlıkların yanı sıra, büyük memelerin ağırlığına bağlı ola- rak; omuzlarda sutyen askısı izlerinden dolayı çöküklük, sırt ağrıları, sarkık memenin altında sürekli terlemeye bağlı ka- şıntı, pişik ve kötü kokuya neden olmaktadır. Bu nedenle normalden bü- yük ve sarkmış memeleri daha küçük boyuta getirmek için yapılan meme küçültme estetiği (redüksiyon mammoplast ), estetik ameliyat olmasının yanında, hastaya fiziksel bir rahatlama da sağlar. Kişinin nefes alması dü- zene girer, hareket kabiliyeti artar, kişi daha rahat spor yapar. Bu durum dikkate alındığında meme küçültme estetiği aynı zamanda fonksiyonel bir ameliyattır.

Meme küçültme estetiği kaç yaşında yapılabilir?
Memeler büyümesini 18-21 yaşları arasında tamamlamaktadır, bu ne- denle tıbbi açıdan genellik 20 yaş civarında yapılabilir. Virjinal hipertrofi dediğimiz; çok erken yaşlarda memenin aşırı büyüklüğü durumlarında, memenin aşırı büyüklüğü kişinin fiziksel aktivitesini ve günlük yaşantısını belirgin bir şekilde engelliyorsa, 20 yaş altında meme küçültme ameliyatı yapılmak durumunda kalınabilir. Böyle durumlarda, memelerinin ameli- yattan sonra da bir miktar büyümeye devam edebileceği kişiye söylenmelidir.

Meme küçültme estetiği süt vermeye engel olur mu?

Meme dokusu yağlardan ve süt bezlerinden oluşmaktadır. Süt bezleri daha çok orta bölümde bulunmakla beraber genellikle yağ dokusu ve süt bezleri memenin içinde birbirine karışmış ve yaygın şekilde bulunurlar. Küçültme ameliyatı yapılırken de hem yağ dokusu hem de süt bezleri ve süt kanalları beraberce alınmaktadır. Orta bölgeyi daha çok koruyarak yapılan meme küçültmelerde süt salgısı daha fazla korunmakla birlikte, süt salgısının meme küçültmeden sonar teorik olarak ortalama %50 oranında azaldığı kabul edilmektedir.

Meme küçültme estetiğinin amacı nedir?

Meme küçültme estetiğinin (redüksiyon mammoplasti) amacı normal- den büyük ve sarkmış olan memeleri normal boyutlara getirmek ve dik- leştirmektir. Bu sırada meme başının etrafındaki areola dediğimiz renkli kı- sım da küçültülerek yeni oluşturulacak memeye uygun boyutlara getirilir.

Meme küçültme estetiğinde iz kalır mı?

Meme küçültme estetiği ameliyatında yeni oluşturulan memede, uygu- lanan değişik tekniklere bağlı olarak çeşitli şekillerde iz kalmaktadır. Başlan- gıçta bu izler kızarık ve belirgin olabilir, fakat zamanla solarak daha belirsiz hale gelecektir.

Meme küçültme estetiği hamileliği etkiler mi?

Meme küçültme estetiği genellikle artık çocuk sahibi olmayı düşün- meyen bayanlarda yapılmaktadır. Ancak memeler genellikle genç kızlık çağında ve aşırı olarak büyümektedir. Yarattığı şikayetler bazen o kadar fazladır ki, ameliyat olmak için hamilelik sonrasını beklemek çok mümkün olmaz. Böyle durumlarda eğer hamilelik öncesi meme küçültme ameliya- tı olmuşsanız, bu ameliyat hamilelik döneminde bir soruna neden olmaz. Bilinmesi gereken şey doğumdan sonra süt salgınızın azalmasına neden olacağıdır.

Meme küçültme ameliyatı hangi teknikle yapılmaktadır?

Meme küçültme estetiğinde seçilecek teknik, memelerin büyüklüğü- ne, şekline, sarkma derecesine ve cerrahın tecrübesine alışkanlığına bağlı olarak değişir. Ameliyat sırasında meme başının kan dolaşımı korunarak, seçilen tekniğe göre memenin yanlarından ve alt tarafından veya yanla- rından ve üst bölgelerinden meme ve yağ dokuları çıkartılarak memenin hacmi küçültülür. Meme başları normalde olması gereken seviyeye taşı- nır. Ameliyat sonunda seçilen tekniğe göre; meme başı etrafında, meme başından aşağı doğru dik uzanan, bazen de bunlara ek olarak meme altı çizgisi boyunca yatay uzanan izler oluşacaktır.

Meme Küçültme ameliyatı zor bir ameliyat mıdır?

Göğüs küçültme ameliyatı genel anestezi ile yapılan seçilecek tekniğe ve memelerin büyüklüğüne göre yaklaşık 2-3 saat süren bir ameliyattır. Süresi uzun gibi görünmekle beraber, ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Çok şiddetli ağrılar olmaz. İlk 3-4 gün hafif ağrılar olabilir ancak ağrı kesici ilaçla rahatlarsınız. Genellikle 4. Gün den sonra sokakta ge- zebilir hale gelirsiniz, bu dönemde düzenli olarak pansuman yaptırılması gerekecektir.

Bir Cevap Yazın