Vücudun doğal iyileşme eğilimini destekleyen manüel terapi yöntemi: Osteopati

AYŞEGÜL TUBAYOsteopati; eklemler, kaslar ve omurgayı içeren kas ve iskelet sistemindeki rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir manüel terapi yöntemidir. 1800’lerin 2.yarısında tıp doktoru ve cerrah Dr. Andrew Taylor Still 3 çocuğunu menenjit hastalığından kaybedince hastalıkların tedavisinde bütüncül bir yaklaşım gerektiği düşüncesi ile bu tedavi sistemini geliştirmiştir. Still’e göre ’’Osteopati’nin mekanik prensipleri moleküler aktiviteyle ve metabolik süreçlerle uyumlu çalışır.’’ Dr. Still Amerika’da bir okul açmış ve osteopati kısa sürede tüm Avrupa’ya ve dünyaya yayılmıştır.

Osteopatik tedavinin amacı, vücuttaki tüm sistemlerin olumlu etkileşmesiyle bedenin kendi kendini iyileştirmesinin (otoregülasyon) sağlanmasıdır. Vücudun bir bölümünde kısıtlanma oluştuğunda vücudun geri kalanı da buna uyum göstermektedir. Bunun sonucu olarak inflamasyon, ağrı, tutulmalar, iç organların çalışmasında bozulmalar meydana gelir. Osteopati; vücuttaki blokajların açılmasını, hareket kaybının en aza indirgenmesini sağlar. Daha geniş hareket kabiliyetini kazandırarak stresi azaltır. Uzun vadede insan bedeninin çok yönlü iyilik halini sağlamış olur.

Osteopatik Tedavi 3 bölüme ayrılarak ele alınabilir:
– Fonksiyonel
– Visseral (İç Organları İlgilendiren)
– Kraniosakral Osteopati

Fonksiyonel Osteopati
Kas iskelet sisteminin tedavisinde kullanılır. Vücuttaki eklemler, kemikler, kaslar, bağlar ve tüm fasya gruplarının tedavisini kapsar. Vücut parçalarını birleştiren bağ dokusu ve kasları çevreleyen faysalar, tüm kas, sinir, damar ve organları kuşatarak tüm vücudu birbirine bağlar. Bir yerdeki kısıtlanmış bir vücut parçası zaman uzadıkça kendinden çok uzakta gibi görünen bir vücut bölümünü olumsuz etkileyebilir. Örneğin; dişlerini sıkarak uyuyan bir kişinin çiğneme kaslarındaki sertleşmeler, uzun vadede boyun, sırt ve baş ağrılarına sebep olabilir. Hatta kalça ağrısına sebep olabilir. Örneğin; omuz ağrısı ve buna bağlı omuzda kısıtlılık gelişen bir kişide omuz ekleminin mobilizasyonu – manüplasyonu yanında boyun ve sırt bölgesinde kısalmış kasların gerilmesi, ağrılı tetik noktaların çözülmesi de gerekmektedir.

Visseral Osteopati
İç organlar ve onları tutan bağlar (ligamentler), damarlar, lenfatik sistem ve sinirleri kapsar. İç organlar da tıpkı hareket sistemi gibi dengeli hareketler ile fonksiyonlarını yürütür. İç organların hareketleri, ince, ritmik ve bilinçsiz hareketlerdir. Bu hareketlerdeki küçük kısıtlamalar bile, organlarda dolaşımın bozulmasına ve dolayısıyla lokal veya genel bedensel rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Basit bir mantıkla; iç organlarımız asıcı bağlarla boyun, sırt ve bel omurlarına tutunduğuna göre iç organlarda oluşan kısıtlanmalar boyun, sırt veya bel ağrısına da sebep olabilir. Bunun sonucu olarak örneğin; boyun ağrısı olan bir kişinin midesinin hareketlerini düzenlediğimizde boyun ağrısının gerilediğini görebiliyoruz.

Kraniosakral Osteopati
Kraniosakral ritmi (yüz ve başın da dahil olduğu, ayrıca bütün vücutta da var olduğu kabul edilen hareket ve ritm sistemidir) kullanır. Beyni ve omuriliği saran ve kuyruk sokumuna kadar devam eden duramater (beyin zarı)’in gerilmesi, gevşetilmesi ve mobilizasyonlarını kapsar. Kraniosakral osteopati kraniosakral ritmde oluşmuş olan eşitsizlikleri ve dengesizlikleri düzenler. Bunun sonucu örneğin; baş ağrısının tedavisine katkıda bulunabilir, tedavi edebilir.
Sonuç olarak; aslında beden kendi kendini iyileştirmek için ihtiyacı olan potansiyele sahiptir. Osteopati vücudun doğal iyileşme eğilimini destekleyen çok özel bir tedavi şeklidir.

Uzm. Dr. Ayşegül Tubay
Özel Ata Sağlık Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Bir Cevap Yazın