Moda ve kadın

jeyan (1)Moda, kadının beğenilme duygusuna hitap eder. Beğenilmek kadının temel psikolojik ihtiyaçlarından birisidir. İşte moda bu içgüdüsel eğilime hitap eder. Bütün kadınlar, farklı, güzel ve genç görünmek isterler. Bunun için harcanan paralar, modanın çok önemli bir sektör olduğunu vurguluyor.

Ekonomik güç modaya yön verir
Kişi, lezzet duyduğu bir şeyi hep aynı şekilde alırsa bıkkınlık hisseder. Fakat zevk duyduğu şey, farklı biçimlerde sunulduğu zaman, aynı haz devam edebilir. Moda, kişideki farklı dürtü ve ihtiyaçları gidermek amacıyla ortaya çıkmıştır. Yapılması gereken şey, modaya karşı çıkmak yerine onu doğru şekilde yönlendirmek olmalıdır.
Günümüzde kültürlerin birbirlerinden etkilenmemesi mümkün değil. Bu, tarih boyunca da böyle olmuştur. Güzel ve farklı olan ilgi çeker. Dolayısıyla ilham kaynağı olabilir. Ekonomik açıdan güçlü olan ülkeler, kitlelere hitap ederek modayı kolayca yönlendirebilirler.

Değişime direnmek mümkün değildir
Baskın kültürler modayı yönlendirmeye çalışırken, kültürel kimliğini korumak isteyenler kendi değerlerine abartılı bir biçimde sarılmaktadırlar. Bu konuda kültürlerin yarıştığını söyleyebiliriz. Güçlü olan kültür diğerlerini kendine benzetmeye çalışmaktadır. Ya da tam tersi zayıf olan kültür diğerine benzemeye çalışmaktadır. Doğru olan ise, bir kimsenin kültürünü çağın getirdiği imkânları kullanarak devam ettirmesidir. Birey ve toplum bu bağlılığı sağladığı zaman, ayakta kalabilir. Değişime direnmek mümkün değil. Zaten bu da insanın ihtiyaçlarından biri. Her geçen gün yenilikler, yeni trendler önümüze sunuluyor. Kadının kendisini bu değişime kapatması olanaksız.

Başkalaşmadan değişilmeli
Burada unutulmaması gereken şey, değişim ile başkalaşım arasındaki farklılıktır. Değişim, insanın kendi kültürünü koruyarak yeni şartlara uyum sağlamasıyken, başkalaşım; kişinin öz kimliğini değiştirip, diğeri gibi olmasıdır.
Diğer bir kültürü taklit edip, başkalaşmak yerine, kendi kültürümüzü farklı biçimlerde yorumlayarak kendi modamızı yaratmak daha doğru.
Kadının beğenilme duygusu var oldukça, moda da varlığını sürdürecektir. Kültürler birbirlerinden etkilenmeye devam edeceklerdir. Önemli olan, başkalaşmadan değişerek modaya uyum sağlamaktır.
Sevgilerimle…

Bir Cevap Yazın