“Kale gibi” garanti

Kadifekale’deki kamulaştırma çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, “evlerimizi yıkıp villa yapacaklar” iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Bölgenin 3. derece arkeolojik ve kentsel sit alanı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Alan üzerinde konut ya da ticari kullanımlı bina yapılması söz konusu değil. Rant için değil kent için çalışıyoruz” garantisi verildi. Büyükşehir ayrıca, belirlenen kamulaştırma bedellerinin, 2015 yılına endekslenmiş mahkeme kararlarına dayandırıldığına da dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale ve Ali Reis mahallelerinde yapılan kamulaştırma çalışmalarında, tamamiyle yasaların öngördüğü kriterlerin baz alındığını ve kamuoyuna yansıyan “rant” iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü tüm kamulaştırma ve kentsel dönüşüm çalışmalarında, uzman bir ekipten oluşan “Kıymet Takdir Komisyonu”nun yasal kriterleri çerçevesinde hareket edildiğinin altı çizilen açıklamada özetle şöyle denildi:

Rakamlar 2015’e endekslendi
“Söz konusu alan, Kadifekale Antik Tiyatro ve bu alanı çevreleyen Arkeoloji ve Tarih Parkı’nın bitişiğinde 3. derece Arkeolojik Sit ve Kentsel Sit alanı olarak belirlenmiş bölgede bulunmaktadır ve burası ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürel Tesis Alanı’ olarak planlanmıştır. Dolayısıyla bölgede, imar planında belirlendiği üzere üçüncü şahıslara ait olabilecek konut ya da ticari kullanımlı herhangi bir bina yapılması söz konusu değildir. Bu nedenle ‘rant elde edilecek’ ya da ‘evlerimizin yerine villa yapacaklar’ gibi söylemler tamamen gerçek dışıdır. Taşınmaz maliklerine ödenecek kamulaştırma bedelleri, ‘Kıymet Takdir Komisyonu’ tarafından yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmiştir. Bölgedeki taşınmazların yapısı incelendiğinde, parsellerin genellikle 40 ile 70 m² arası büyüklükte olduğu ve bu taşınmazların üzerinde çok katlı yapıların yer aldığı görülmektedir. Söz konusu kamulaştırma alanlarında bedel tespitleri, yasal kriterlerle ve zemin ile zemin üstü taşınmazlar olarak iki ayrı bölümde gerçekleştirilmiştir. ‘Kültürel Tesis Alanı’ kamulaştırma projesinde zemin birim fiyatları belirlenirken, proje alanıyla komşu olan Antik Tiyatro alanı kamulaştırma projesinde oluşmuş mahkeme kararları baz alınarak 2015 yılına endekslenmiştir. Yapı sınıfı ve yapı sınıfına ait zemin üstü birim fiyatı belirlenirken ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğ baz alınmıştır”.

Geçmişe şöyle bir bakın!
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında, geçmiş dönemlerde kentin farklı bölgelerinde yapılan kamulaştırma ve kentsel dönüşüm çalışmalarında daima vatandaşların hakkının gözetildiği ve mağdur olmamaları için azami özen gösterildiği hatırlatılarak, “Rant için değil kent için çalıştığımızı bugüne kadarki eylemlerimizle ispatladığımızı düşünüyoruz” ifadelerine de yer verildi.

Bir Cevap Yazın