Elektrik sayacı değiştirme ücretleri iade edilecek!

Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği Başkanı Fuat Engin, Elektrik Dağıtım şirketlerinin elektrik sayaçlarının değiştirilmesinde tüketiciyi bilgilendirmemeleri ve ücret almaları gibi haksız uygulamaları nedeniyle tüketicinin hak arama mücadelesini ve kazanımlarını değerlendirdi.

TBMM Dilekçe Komisyonunun kararının 02.03.2012 tarihli Genel Kurul Kararı üzerinden yaklaşık iki yıl sonra sayaç değişiminden ücret alınamayacağı yönünde düzenlemeyi hayata geçirmiştir. 01.01.2014 tarihinden itibaren değiştirilen elektrik sayaçlarından tüketiciye fatura çıkarılmayacaktır. Ancak bu tarihten önce değiştirilen sayaçlardan tüketicilere 30,00 – 35,00 TL faturalara yansıtılan sayaç değiştirme ücretleri tüketiciler açısından mağduriyete yol açmış, tüketiciler elektrik dağıtım şirketlerinin keyfiyetine teslim edilmişlerdir. Yine bu durum firmalar içinse haksız kazanç kapısına dönüştürülmüştür. EPDK da bu duruma maalesef duyarsız ve seyirci kalmıştır. Geçen süre içerisinde Elektrik Dağıtım Şirketlerinin 35,00 TL civarındaki haksız kazanç sağlayan uygulamasına karşı tüketiciler hak arama mücadelesi başlatmış ve bu mücadele de artarak devam etmektedir.
Tüketicinin bilgisi dışında değiştirilen yüz binlerce elektrik sayacından alınan ücretler nedeniyle yaşanan mağduriyetler sonucu, çok sayıda tüketici şikayeti üzerine, Bu haksız uygulamaya karşı hak arama mücadelesi sonuç vermeye başlamıştır. Tüketici sorunları hakem heyetlerine başvurular yapılmış, Kadıköy Tüketici Sorunları Hakem Heyeti sayaç değişim bedelinin haksız kazanç elde etmeye yönelik uygulamasına DUR dediği kararın gerekçesinde “haksız şart oluşturduğu, sayacın değiştirilmesine yönelik tüketicinin bilgilendirilmediği ve değişim sırasında durumun tutanakla tespit edilmediği ve tüketicinin sayaç değişimi sırasında bulunmasının sağlanmadığı belirtilerek, söz konusu durumun, tüketicinin korunması ve menfaatlerinin gözetilmesi hususu dikkate alındığında, tüketicinin ekonomik çıkarlarını zedeler nitelik taşıdığı görülmektedir tespitine yer verilmiştir.

33,75 TL tutarında alınan sayaç bedelinin iadesi kararının iptali talebiyle elektrik dağıtım şirketi tarafından tüketici mahkemesine taşınmıştı. İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi AYEDAŞ ın başvurusunu reddederek hakem heyetinin sayaç bedelinin iadesine yönelik kararını onaylamıştır.
AYEDAŞ ın kararın iptal talebini değerlendiren İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi gerekçeli kararında, “öncelikle yapılacak bakım ve sayaç değişiminin tüketiciye bildirilmesi gereklidir. Bu işlemde de tüketici haberdar edilmemiştir. Bu nedenle de haksız uygulamayla ilgili hakem heyeti kararının iptali için AYEDAŞ’ın açtığı davanın iptali gerekmiştir”. Hükmüne yer verilmiştir.

Bir Cevap Yazın