ESHOT ihalesi iptal edildi kazanan tekrar İzelman oldu

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 31/10/2012 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan “Sürücü, Teknik ve Destek Hizmetlerde Çalıştırılmak Üzere Personel Temini Hizmet Alımı” ihalesine teklif veren firmaların tekliflerini inceleyen İhale Komisyonu; isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı konularındaki inceleme ve değerlendirmesini tamamlamıştır.

İhale Komisyonu, ihaleye teklif veren Etkin Eğitim Org. Gemi İşletmeciliği ve Turizm Ltd Şti. ile İdeal Bilgi Yönetimi Sosyal Sağlık Hizmetleri Eğitim Tercüme Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığında, her iki ortağın ayrı ayrı ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine dair Ticaret Odası belgesi ve ihale konusu iş veya benzer işe uygun İş Bitirme Belgesi vermediğinden, bu firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.
İhaleye teklif veren İzelman Genel Hizmet Otopark Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş’nin teklifi ise İhale Komisyonu’nca yeterli görülerek anılan ihalenin bu şirket üzerinde bırakılmasına karar vermiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereğince ihale süreci devam etmekte olup kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Bir Cevap Yazın