KARŞIYAKA PAZARI

Pazar; sözlükte alıcı ile satıcının bulunduğu yer diye tanımlanır. İlk pazar yerleri antik dönemde “Agora” olarak adlandırılmıştır, bu nedenle aslında bir kültür mekânıdır. Eski Yunan sitelerinde, önceleri toplantı yeri, sonraları dini, siyasi ve ticari merkez olarak kullanılan meydan kavramı agora olarak adlandırılmıştır. Site devletler döneminde ticaret ve sanat birlikte gelişti. Bunun neticesi olarak, bu işlerle uğraşanlar toplu bir yer aradılar. Evvelce toplanma yeri olarak kullanılan yerler; depo, satış yeri ve malların değiştirildiği binalar olarak kullanılmaya başlandı. Toplum hayatında olan gelişmeler, mimaride de etkilerini gösterdi ve yepyeni mimari tarz gelişti ve İyonya tipi agoralar ortaya çıktı. Bu agoraların üç tarafı revakla çevrili, bir tarafı caddeye açık idi. Şehrin bütün ana yolları agaroya açılırdı. Zamanla dört tarafı kapalı hale getirilen agoraların orta yerleri, seyyar satıcıların portatif tezgâhlarını kurabilecekleri şekilde düzenlenmişti. Dini bakımdan çok saygı duyulan bir yer olan agora, bulunduğu şehrin aynı zamanda siyasi merkezi idi. Buraya girmek için insanın temiz ve suçsuz olması gerekiyordu.

Cem Karagözlü

Bir Cevap Yazın