Halkın gündemi “Güvenlik sorunu”

PlusMayak Araştırma ve Danışmanlık tarafından 14-15 Ekim 2012 tarihleri arasında “Türkiye Gündemi Ekim-2012” araştırması gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 1.064 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, halkın gündeminin ilk sırasında ‘Güvenlik sorunu’ yer alıyor.

Araştırmaya göre, terör; görüşme yapılan kişilerin yarıya yakını (%48,8) tarafından Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ifade edilirken, ikinci sırada işsizlik (%25,8), üçüncü sırada hayat pahalılığı (%21,8) öne çıkıyor. Eğitim (%2,2 ) ile ilgili sorunların bu üç ana konu dışında öne çıkan en önemli sorun olduğu gözlemleniyor.

Araştırmada Terör/ Kürt meselesiyle ilgili olarak ‘PKK, BDP ve Abdullah Öcalan ile görüşmeler yapılsın mı?’ sorusunun yönlendirildiği katılımcıların %50’sinden fazlasının PKK ve Abdullah Öcalan ile görüşülmesine olumsuz baktıkları görülüyor. Görüşülen kişilerin %50’sinden fazlası BDP ile görüşülmesine olumlu yönde görüş bildiriyor.

Katılımcılar Türkiye’nin Suriye politikasını onaylıyor mu?
‘Türkiye’nin Suriye politikasını onaylıyor musunuz?’ sorunun yöneltildiği katılımcıların önemli bir bölümünün Türkiye’nin Suriye politikasını onaylamadığı görülüyor. Seçmenlerin %31,7’si uygulanan politikaları olumlu %68,3’ü olumsuz buluyor.

Parti seçmenleri nezdinde değerlendirme yapıldığında AK Parti seçmenlerinin %67’8’i uygulanan politikalara onay verirken %32’2’si onay vermiyor. CHP, BDP ve MHP seçmenlerinin önemli bölümü hükümetin Suriye politikasına olumsuz bakıyor.

Seçmenlerin oy tercihlerinde değişiklik yok
Araştırmaya katılan kişilere ‘Önümüzdeki Pazar günü bir genel milletvekili seçimi yapılacak olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?’ sorusu sorulduğunda, alınan cevaplar seçmenlerin Haziran 2011 genel milletvekili seçimlerindeki parti tercihlerinde önemli bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Kararsızlar dağıtıldığında CHP oylarının hemen hemen aynı kaldığı, Ak Parti oylarında 4 puanlık bir düşüş yaşandığı MHP ve BDP ve diğer parti oylarında küçük artışlar olduğu gözleniyor.

Erken seçim referandumu olmalı mı?
Mahalli seçimlerle ilgili olası bir referandum yapılması durumunda bugün itibariyle görünen fotoğraf evet ve hayır oylarının birbirine yakın çıkacağı yönünde. Kararsızlar ve sandığa gitmeyeceğini söyleyenler değerlendirme dışında bırakıldığında seçmenlerin %49,5’i evet %50,5’i hayır yönünde oy kullanacağını belirtiyor.

Parti seçmenleri nezdinde değerlendirme yapıldığında ise AK Parti seçmenlerinin önemli bir kısmının erken seçimle ilgili olası bir referandumda “evet” oyu kullanacakları (%72,6) görülüyor. Diğer parti seçmenlerine bakıldığında MHP seçmenlerinin referandumda kullanacakları oyun birbirine yakın olduğu görülürken, CHP ve BDP seçmenlerinin büyük oranda erken seçimle ilgili yapılacak referandumda hayır oyu kullanacağı görülüyor.

Katılımcılara göre Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelmez
Araştırmaya katılan katılımcılara ‘Önümüzdeki Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?’ sorusu sorulduğunda seçmenlerin önemli bir bölümünün Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili henüz bir karar vermedikleri sonucu ortaya çıkıyor.

‘Sadece Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan’ın aday olması durumunda Cumhurbaşkanlığı için oyunuzu hangi adaya verirsiniz?’ sorusu sorulduğunda ise seçmenlerin yarısından fazlası (%61,7) herhangi bir isim belirtmiyor.

Tüm seçmenlerin %15’lik bir kesimi Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan’ın karşı karşıya gelmeyeceğini beyan ederken %23,4 lük kesimi böyle bir durumda sandığa gitmeyeceğini ya da geçersiz oy kullanacağını belirtiyor. Araştırmaya göre %23,3’lük kesim ise kararsız.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ak Parti’nin adayının Tayyip Erdoğan olduğu ve Abdullah Gül’ün aday olmadığı durumda Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçileceği söylenebilir.

Bir Cevap Yazın