SOSYAL MEDYA GERÇEĞİNDE İZMİR NEREDE?

Sosyal medya hayatımıza girdikten sonra belki de hiçbir şeyin olmadığı kadar hızla büyüdü. Birbiri ardına açılan sosyal ağlar, insanların paylaşmaya olan isteği ile sürekli şekilden şekle girdi ve hala da değişmeye ve gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllar içinde iletişim basılı ve görsel medyanın yanında interneti de içine alan büyük bir dünya haline geldi. Özellikle internet klasik medya kanallarına alternatif olarak getirdiği özelliklerle hem iletişim kurma ihtiyacı hisseden firmalar ve kişiler için hem de müşteriler ve ilgi odağında olan insanlar için en çok tercih edilen platform haline geldi. Bu platform, bizlere sağladığı hızlı iletişim, etkili strateji kurma imkanı, odaklanmış reklam çalışmaları, belirli bir çerçevede ve ölçülebilir faaliyetleri ile ön plana çıkıyor.

Sosyal medyanın hızlı büyümesi ardında yatan rakamlar ve istatistiklere göz attığımızda aslında birçok toplumsal gerçeği de görmüş oluyoruz. Örneğin, sosyal medya kullanımına yaş gurupları olarak baktığımızda %85 den fazla bir kısmının 18-29 yaş aralığındaki gençler olduğunu görüyoruz. Teknolojik gelişmelere hızla adapte olan gençler, son 5 yılda %16 gibi bir seviyeden %85’in üzerine çıkarak birçok sosyal ağın gelişme stratejilerini ne yönde yapması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

Sanal Sosyalleşme
Sosyalleşme bu güne kadar belirli ilgi alanında olan kişilerin bir araya geldiği çeşitli etkinliklerde, toplantılarda olurken, sosyal ağların gelişmesiyle artık insanlar belirli düşünceler çerçevesinde oluşturulmuş iletişim grupları, haberleşme kanalları, sesli ve görüntülü iletişimi destekleyici platformlar ile çok daha hızlı bir şekilde iletişim kurma, örgütlenme ve harekete geçmeye meyilli durumda. Bu insanlar istedikleri an ulaşabilecekleri, istedikleri zaman etkileşime geçebilecekleri, kendilerini dinleyen bir toplulukla karşılaştıklarında oluşturacakları sinerjinin farkında ve böyle olmasını seviyorlar.

Dijital Çağda İletişim
Dijital çağda iletişim konusunda en önemli maddelerden biri olarak da çift taraflı olmasını söyleyebiliriz. Çift taraftan kasıt, verilen mesajın anında geri bildirimlerinin alınması ve birebir etkileşime geçilmesine olanak sağlanmasıdır. Sosyal ağlar doğası gereği sürekli canlı, dinamik ve enerjinin hiç bitmediği bir dünyadır. Burada bulunan insanların sizi takip etmesi, sizin düşünce ve paylaşımlarınıza değer vermesi, katkıda bulunması için önemli derecede zaman ve emek harcamanız, yapacağınız her türlü aktivitede profesyonel bir bakış açısı taşıyarak bu ağların sosyolojik açıdan sahip oldukları özellikleri göz önünde bulunduran bir strateji içine girmeniz gerekir.

Nöromedya Neden Doğdu?
Yukarıda sıralanan değerler göz önüne alındığında firmaların sosyal ağları çeşitli şekillerde kullanmaları, orada var olmaları, mevcut pazarlama ve iletişim stratejilerine göre bu kanalları optimize etmeleri ve sosyal ağlar için özel pazarlama stratejileri oluşturmaları gerektiği bir gerçek. Bu gerçeği karşılamak için günümüzde firmaların yeni departmanlar oluşturmaları ya da bu konuda çalışacak uzmanlar istihdam etmeleri gerekiyor.

Kurum içerisinde yeni bir birim oluşturmanın maliyeti firmaların şu anki bütçelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Benzer şekilde yeni bir personel istihdam etmek de, hem denetleme ve yürütme konusunda belirsizlikler ortaya çıkaracak hem de birbiri ardına gelen maliyetlere sebep olacaktır. Bu durumda dış kaynak kullanımı yani süreçlerin konusunda uzman bir ekibe devredilmesi firmalar için daha cazip bir alternatif durumunda.

Nöromedya uzun zamandır çeşitli yapılanmalarda aktif görevler almış, bu güne kadar birçok projeye imza atmış, eğitimler ve seminerler vermiş bir ekibi İzmir’de bir araya getirerek firmaların ihtiyaç duyduğu bu kaynağı sağlamak amacıyla 2012 yılı başlarında yola çıktı. Birkaç ay süren iç yapılanma hazırlıklarının ardından hali hazırdaki projeleri ile çalışmaya başlayan Nöromedya, firmalar için geniş bir yelpazede sosyal medya ve dijital pazarlama çözümleri sunuyor.

Firmanız için sosyal ağlarda bir iletişim altyapısı kurmak isteyebilirsiniz ya da mevcut çalışmalarınızı sosyal ağlara entegre etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda Nöromedya size alternatif projeler hazırlayarak en uygun şekilde çalışmalarınızı yürütmenize olanak sağlar. Ayrıca, çalışanlarınızın sosyal ağlarda daha aktif olması, kurum olarak hazırladığınız projelerin daha çok içinde yer alması için onlara eğitimler vermek isteyebilirsiniz. Bu konuda da Nöromedya bir, iki saatlik bilgilendirme eğitimlerinden 40 saate varan uzmanlık eğitimlerine kadar geniş bir kapsamda ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.

Bir Cevap Yazın