SAĞIRLIK

Sağırlık, kısmen veya tamamen duyma yeteneğinin azalması veya kaybedilmesidir.
Sağırlığın nedenleri
Sağırlık kongenital (doğumsal) olabileceği gibi belli faktörlerin etkisiyle sonradan da olabilir. Yaşlı köpeklerin hemen hepsinde belli ölçülerde duyma kaybı vardır. Doğuştan olan sağırlık, sesi sinirsel sinyallere dönüştüren korti organının dejenerasyonu, az gelişmesi veya hiç gelişmemesi sonucu oluşur. İrisleri mavi olan beyaz renkli kediler doğuştan sağırdır. Buna en güzel örnek ülkemizin Van kedileridir. Van kedileri irisleri mavi renkli olan beyaz ırk kedilerdir ve ırk özelliği olarak % 90’ı sağırdır. Ayrıca 30 den fazla köpek ırkında doğumsal sağırlık rapor edilmiştir.
Fatih IŞIKLI
Kybele Veteriner Sağlık Merkezi

Bir Cevap Yazın