Derneklerin iyi niyetleri bazen sömürülüyor

Sivil toplum örgütlerinin ülkelerin gelişiminde çok önemli bir payı vardır. STK’lar içerisine dernekler, organizasyonlar kısacası kamu yararı gözeten tüm kuruluşlar giriyor. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği’de böyle bir kuruluş. Ama bu organizasyonla tanışmamız ne yazık ki hayırdan çok başlarına gelen şerden kaynaklı oldu. Derneğin başına gelen bu olayın içerisinde diğer STK’lar içinde örnek alınacak çok şeyi barındırıyor. Bu ilginç ve bir bakıma insanların gönüllük üzerine yardım etmeye çalıştıkları projede, iyi niyeti suistimal etmeye çalışan insanlarda oluyor. Öncelikle biz derneği anlatarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bir Cevap Yazın