Mükemmel ve Eşsiz Organ: Meme

Meme ile ilgili tanımlar yapılırken, farklı yaklaşımlarla onun dişiliğin, doğurganlığın, üretkenliğin, vericiliğin, analığın, cinselliğin ve estetiğin simgesi olduğu vurgulanır ki bu yaklaşımların her biri fazlasıyla doğrudur. Çünkü, memeyi eşsiz kılan çok sayıda özellikleri vardır: Meme, anatomik olarak vücutta en belirgin alanda yer almaktadır. Bu nedenledir ki kadın vücut imgesinin oluşması ve algılanmasında en önemli objedir.

Bir Cevap Yazın